Nieuws

Jaarvergadering 2018

Geplaatst op

Op maandag 5 november 2018 organiseert de Raad van Rechthebbenden de jaarvergadering 2018 in het INIT gebouw waar NORMA gevestigd is.

Tijdens de vergadering zal de Raad van Rechthebbenden zich aan de aangeslotenen voorstellen, zodat je weet door wie je wordt vertegenwoordigd als een bij NORMA aangesloten uitvoerende kunstenaar. Verder zal er een presentatie worden gegeven over de ontwikkelingen van NORMA in het afgelopen jaar, zullen de incasso- en repartitiecijfers van NORMA worden besproken en worden de uitkomsten van de enquête over de Sociaal Culturele gelden gepresenteerd. Ook geven we een instructie over het nieuwe MyNORMA portal.

Aanmelden voor de vergadering

Aanmelden kan tot 31 oktober aanstaande, door een e-mail te sturen naar communicatie@stichtingnorma.nl met als onderwerp ‘Jaarvergadering 2018’.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om na te praten met een borrel.

Wij hopen op je komst!

Jaarvergadering 2018

Datum: maandag 5 november 2018
Inloop: 16:30
Tijd: 17:00 – 19:00
Locatie: Auditorium, kantoor gebouw INIT, Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Agenda jaarvergadering

 1. Opening door Vincent Croiset (voorzitter Raad van Rechthebbenden)
 2.  Raad van Rechthebbenden
  a) Transitie van oude structuur met bestuur naar nieuwe structuur met Raad van Rechthebbenden en Raad van Toezicht
 3. Bespreking uitkomst enquête naar Verdeling Sociaal Culturele gelden & bespreking NORMA fonds
 4. Presentatie nieuwe portal/Verdeelsysteem
  a) Uitleg/instructie nieuwe portal;
  b) Status betalingen;
  c) Uitleg nieuwe repartitieregels
 5. Incasso
  a) Stand van zaken huidige incassostromen
  b) Stand van zaken lobby nieuwe incassostromen
 6. Vragen uit de zaal
 7. Sluiting