Nieuws

Controleer vóór 27 april uw e-mailadres voor het nieuwe MyNORMA portal

Geplaatst op

Bent u aangesloten bij NORMA en verloopt ons contact rechtstreeks met u (dus niet via bv. uw management)? Controleer dan vóór vrijdag 27 april of uw e-mailadres en uw IBAN rekeningnummer dat wij van u geregistreerd hebben nog klopt. Deze gegevens heeft u straks nodig om in te loggen op het nieuwe MyNORMA portal dat we binnenkort lanceren en waarin u weer kunt claimen.

Wanneer het nieuwe MyNORMA portal binnenkort live gaat logt u voor de eerste keer in met uw persoonlijke unieke e-mailadres en heeft u ter controle ook uw NORMA-nummer en uw IBAN bankrekeningnummer nodig. Het is belangrijk dat we daarom over uw meest actuele gegevens beschikken.

Hoe controleert u uw gegevens?

U kunt uw e-mailadres en rekeningnummer nu nog controleren in de huidige portal door in te loggen op uw MyNORMA account via https://www.mynorma.nl/ (hier vindt u een uitgebreide instructie over inloggen op het huidige MyNORMA portal).

Wordt dit e-mailadres door meerdere aangeslotenen gebruikt?

Het komt voor dat meerdere aangeslotenen van hetzelfde bij NORMA geregistreerde e-mailadres gebruikmaken wanneer ze bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van dezelfde band of act. Dat kan niet meer in het nieuwe MyNORMA portal. Immers u kunt straks enkel nog inloggen op uw persoonlijke MyNORMA account met uw unieke persoonlijke e-mailadres als inlognaam. Maakt u samen met andere aangeslotenen gebruik van één e-mailadres voor uw NORMA zaken, pas dit dan aan voor 27 april zodat elke aangeslotene een eigen uniek e-mailadres bij ons geregistreerd heeft.

Geeft uw uw e-mailadres wijziging te laat door?

Zijn er van u meerdere e-mailadressen bij NORMA geregistreerd en heeft u niet voor 27 april doorgegeven welk e-mailadres u wenst te gebruiken? Dan kiezen wij het e-mailadres voor u en verwijderen wij de overige e-mailadressen. Indien u straks daardoor niet kunt inloggen op het nieuwe MyNORMA portal dient u telefonisch contact met onze administratie op te nemen via 020 627 27 98, wij helpen u dan graag verder.

Meer informatie over het nieuwe MyNORMA portal (zoals wanneer het portal live gaat en welke jaren u kunt claimen) leest u spoedig op deze website en u ontvangt ook per e-mail bericht hierover.