Nieuws

Betaaldrempel verhoogd naar 25 euro

Geplaatst op

Vanaf heden is de betaaldrempel verhoogd van 1 euro naar 25 euro om administratieve lasten te verlichten.

De betaaldrempel is het bedrag waar de opgebouwde vergoeding per rechthebbende bovenuit dient te komen om tot een daadwerkelijke uitbetaling over te gaan. Het doen van iedere bankbetaling brengt kosten met zich mee. Om efficiënter met onder meer deze kosten om te gaan is besloten om de betaaldrempel te verhogen van 1 euro naar 25 euro netto (dat wil zeggen: na verrekening van een administratiepercentage, inhouding Sociaal Culturele gelden en omzetbelasting) binnen het SEPA-gebied. Het drempelbedrag buiten het SEPA-gebied blijft ongewijzigd staan op 50 euro netto. Zo worden de administratieve lasten voor zowel rechthebbenden als voor NORMA te verlicht.

Concreet houdt dit in dat een rechthebbende een betaling ontvangt wanneer het bedrag aan vergoedingen dat voor de rechthebbende klaarstaat boven de drempel van 25 euro uitkomt. Als het voor de rechthebbende gereserveerde bedrag van vergoedingen lager is, dan blijft dat bedrag gereserveerd voor de rechthebbende tot het moment dat het totaal nog uit te betalen vergoedingen boven de 25 euro uitkomt. Dat is het moment waarop er uitbetaald wordt bij de eerstvolgende betaalronde.

De nieuwe betaaldrempel gaat in vanaf de November betaling 2018.