Nieuws

Afsluitende betaling 2015

Geplaatst op

De afsluitende betaling over 2015, die we eind vorig jaar wilden doen, loopt vertraging op. De reden hiervoor leggen we je graag uit.

Deze afsluitende betaling over programma’s die in 2015 zijn uitgezonden betreft de eerste jaarafsluiting die we doen met ons nieuwe verdeelsysteem. Dat is een complex proces waarbij veel scenario’s moeten worden doorgerekend. We voeren momenteel nog intensieve controles uit op de uitkomsten van deze doorrekening. Uit de tot nu toe uitgevoerde controles zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen die om nadere analyse vragen. Daarnaast dienen we aanvullende werkzaamheden te verrichten om zoveel mogelijk rechthebbenden te kunnen uitbetalen.

De afsluitende betaling vindt plaats op het moment dat alle benodigde werkzaamheden zijn afgerond om een betrouwbare uitbetaling te kunnen waarborgen. We verwachten dat de extra inspanningen die we nu leveren zijn vruchten afwerpen voor toekomstige betalingen, maar we realiseren ons ook dat het erg vervelend is als je langer op je betaling wacht dan waarop je gerekend had. Uiteraard doen we er alles aan om de betaling zo snel mogelijk uit te voeren.

Wanneer de betaling heeft plaatsgevonden melden we dit op onze website en in MyNORMA.