Geschillenregeling

Klachtenregeling

NORMA spant zich in om haar taken naar tevredenheid uit te voeren. Mocht u desondanks een klacht hebben, dan kunt u:

1. Deze schriftelijk indienen bij:

NORMA
Afdeling Juridische Zaken
Jacob Bontiusplaats 9 3A/3
1018 LL AMSTERDAM

of

2. Deze per e-mail indienen bij:

geschillencommissie@stichtingnorma.nl