Nieuws

Vacature: Raad van Toezicht Algemeen Lid

Geplaatst op

NORMA zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Op korte termijn zal de governancestructuur van NORMA wijzigen en als gevolg daarvan is de Raad van Toezicht opzoek naar een onafhankelijk lid.

De Raad van Toezicht zal gaan bestaan uit zes personen. Drie daarvan zijn vertegenwoordigers van de rechthebbenden. Zij worden voorgedragen door belangenorganisaties van rechthebbenden. De overige drie zijn onafhankelijke leden; de voorzitter, een financieel deskundig lid en een overig lid met relevante expertise. Voor die laatste positie is een vacature beschikbaar. De profielschets is hier te vinden. De RvT vergadert ongeveer elke zes weken.

NORMA zoekt een nieuw lid van de Raad van Toezicht (m/v/x) met relevante expertise die past bij het toezichthouden op een rechtenorganisatie. Hierbij kan worden gedacht aan juridische expertise, governance, lobby of automatisering. NORMA onderkent de kracht van diversiteit op basis van geslacht, etniciteit, maatschappelijke achtergrond en leeftijd.

NORMA is een collectieve beheersorganisatie voor uitvoerende kunstenaars (acteurs, muzikanten, stemacteurs, dansers, etc.). NORMA zet zich in ter bescherming van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en zorgt ervoor dat zij een eerlijke financiële vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werk. Daarbij zijn de volgende missie, visie en kernwaarden geformuleerd.

Missie

De bescherming van de uitvoerende kunstenaar door de kracht van het collectief, zodat hij optimaal de vruchten van zijn creatieve prestaties kan blijven plukken.

Visie

  • Iedere uitvoerende kunstenaar wil zich graag bij NORMA aansluiten.
  • NORMA is een organisatie die streeft naar operationele uitmuntendheid.
  • NORMA zorgt in goede samenwerking met haar partners voor maximalisering van collectieve vergoedingen door middel van lobby en onderhandeling.
  • NORMA verdeelt rechtvaardig en evenwichtig.

Kernwaarden

Integer, toegankelijk, betrokken en toekomstgericht.

Solliciteren naar de functie

Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd om binnen twee weken, uiterlijk dinsdag 5 april, hun belangstelling te tonen door een e-mail te sturen aan Joey Cramer, Bestuurssecretaris, via j.cramer@stichtingnorma.nl, vragen over de functie kunnen eveneens aan hem worden gericht.

Indien uw interesse naar de functie wordt gemaild, voeg dan bij:

  • Een actueel cv
  • Een begeleidende brief waarin u uw sollicitatie motiveert;
  • Twee professionele referenties.

Klik hiervoor de profielschets.