Niet ingelogd, Log in
Foto: Dinand van der Wal Foto: Dinand van der Wal
Home > NORMA > Nieuwsarchief

Overwinning artiesten en acteurs op de Staat wordt bevestigd door Hoge Raad

PERSBERICHT 7 MAART 2014

De Naburige rechtenorganisatie NORMA, de vakbonden FNV KIEM en de Ntb en individuele musici en acteurs hadden in maart 2012 al het hoger beroep in de bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gewonnen. Vandaag heeft de Hoge Raad bevestigd dat die overwinning terecht was. De Staat had nooit  mogen bepalen dat er geen vergoeding zou komen voor de kopieën op MP3 spelers en harddiskrecorders.

In 2008 is NORMA samen met de vakbonden FNV KIEM en Ntb en individuele musici en acteurs een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Aanleiding hiervoor waren de vijf opeenvolgende besluiten van de Ministers van Justitie om vanaf 1-5-2007 de thuiskopievergoeding te bevriezen. Als gevolg daarvan was er geen thuiskopievergoeding voor MP3 spelers en harddiskrecorders verschuldigd, terwijl de wet die vergoeding wel vereist. Door deze besluiten liepen musici en acteurs miljoenen euro’s aan inkomsten mis.

In maart 2012 oordeelde het Hof dat deze besluiten onrechtmatig waren en veroordeelde de Staat tot het vergoeden van de schade die de aangeslotenen van NORMA hebben geleden. De Staat is hiertegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, maar werd door onze hoogste gerechtelijke instantie in het ongelijk gesteld.

De Hoge Raad vindt dat het Hof in 2012 terecht heeft geoordeeld dat dat de Minister van Justitie het besluit tot bevriezing van de thuiskopieregeling nooit had mogen nemen.
Uit Europese wetgeving en rechtspraak volgt immers dat op de Staat de verplichting rust om ervoor te zorgen dat rechthebbenden een zogenoemde billijke compensatie ontvangen voor thuiskopieën, die het nadeel compenseert dat rechthebbenden lijden als gevolg van het maken van thuiskopieën. Die billijke compensatie wordt nu niet ontvangen, aldus het Hof en de Hoge Raad, doordat de Staat de hoogte van de thuiskopie-vergoeding heeft bevroren en daarnaast digitale audiospelers en digitale videorecorders buiten beschouwing heeft gelaten. Daardoor heeft de Staat in strijd met regelgeving gehandeld en is zij gehouden de geleden schade te vergoeden.
Wisso Wissing, directeur van NORMA: “Over de schade die de Staat aan de aangeslotenen van NORMA moet vergoeden loopt een aparte procedure, een schadestaat procedure, waarin de hoogte van de te vergoeden schade moet worden bepaald. Verwacht wordt dat de rechtbank in die zaak binnen een half jaar uitspraak zal doen.”

Naar aanleiding van het arrest van 2012,  is in 2013 een nieuw thuiskopiestelsel in werking getreden waarin nagenoeg alle dragers met een thuiskopieheffing worden belast, zoals pc’s, tablets en mobiele telefoons. De tarieven hierop variëren afhankelijk van de opslagcapaciteit van €1,- tot  €5,-.

Terug